Website vitinhphamcuong.com chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn đối với hoạt động của website cũng như việc truy cập của bạn vào trang web này. Tại trang này vitinhphamcuong.com xin liệt kê những điều khoản quy định mà bạn bắt buộc phải chấp nhận khi sử dụng website vitinhphamcuong.com ( trong văn bản này còn được nhắc đến như là “website” hay “trang web” ), cũng nhưng nói rõ trắc nhiệm pháp lý của website và người sở hữu website đối với việc truy cập và sử dụng tài nguyên tại website của bạn, bạn vui lòng đọc kỹ tất cả những điều khoản quy định dưới đây và việc bạn sử dụng tài nguyên website có thể ngầm hiểu rằng bạn đã chấp nhận mọi điều khoản quy định được liệt kê bên dưới. Những quy định này có hiệu lực vô thời hạn, và sẽ được sử dụng làm cơ sở pháp lý trong những trường hợp cần thiết có liên quan.

Danh sách những quy định và điều khoản khi sử dụng website vitinhphamcuong.com:

1 – Quy định về thông tin trên trang web.
Một số thông tin, từ ngữ sử dụng trên trang web này có thể được soạn ra để sử dụng chung nhiều nước khác nhau. Do đó, một số nội dung có thể không có sẵn ở một số quốc gia. Bạn cần liên hệ với quản trị trang để biết thêm thông tin.

2 – Quy định về giấy phép sử dụng
vitinhphamcuong.com cố gắng để xây dựng một trang web sáng tạo và đầy đủ thông tin. Tuy nhiên, bạn cũng nên hiểu rằng chúng phải bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mọi người, bao gồm bằng sáng chế, nhãn hiệu hàng hóa, và quyền tác giả. Theo đó, vui lòng hiểu rõ rằng trang web này không cấp phép cho việc sử dụng tài sản thuộc sở hữu trí tuệ của các bên thứ ba.

3 – Quy định về quyền sử dụng Cookies.
vitinhphamcuong.com được quyền sử dụng Cookie trên website. Cookie là một tập tin văn bản nhỏ được sao lưu vào ổ cứng của bạn bằng một trang web. Bạn có thể vô hiệu hóa việc sử dụng cookie bất cứ lúc nào thông qua các bước thiết lập trong trình duyệt của Khách hàng. Theo quy định, tập tin cookie chỉ được sử dụng trên các trang web của chúng tôi để xác định độ dài những lần bạn truy cập vào trang web với mục đích đánh giá thống kê không dựa vào danh tính bạn và để nâng cao sự thân thiện với người dùng. Cookie đôi khi có thể phục vụ cho một mục đích bổ sung trong một số phần của trang web.

4 – Quy định về sử dụng dữ liệu người dùng.

Khi đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể được yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân. Việc cung cấp thông tin này là tự nguyện từ phía của bạn. Sự tự nguyện này bao gồm việc cho phép phía website xử lý và sử dụng dữ liệu của bạn cho các mục đích tư vấn, quảng cáo và nghiên cứu thị trường. Khi bạn đồng ý với các mục đích đã nêu trên, nghĩa là bạn cũng cho phép dữ liệu của mình được sử dụng bởi các tổ chức hoặc bên thứ ba chưa được nêu tên khác, dữ liệu của bạn cũng có thể được chuyển giao cho các bên nói trên. Chúng tôi cũng giữ quyền gửi cho bạn những thông báo bằng thư điện tử chẳng hạn như các thông tin sản phẩm, tính năng, lời mời tham dự các sự kiện, khuyến mại, xúc tiến thương mại và thông tin tiếp thị….

5 – Quy định về việc tải về và sử dụng tập tin từ website kèm với phần mềm bên thứ ba.

Khi bạn chấp nhận sử dụng các liên kết trên website vitinhphamcuong.com để tải về các tập tin và sau đó tiến hành mở lên và sử dụng, thì nếu bạn không tự mình loại bỏ, máy tính của bạn có thể được cài đặt các phần mềm quảng cáo của bên thứ ba. Bạn vui lòng hiểu rằng việc bạn tải và sử dụng các tập tin này là hoàn toàn tự nguyện từ phía bạn và các phầm mềm này thuộc quyền quản lý của các nhà quảng cáo bên thứ ba, vitinhphamcuong.com không liên quan và cũng xin từ chối mọi trắc nhiệm liên quan đến các phần mềm này, điều này cũng có nghĩa là bạn cũng đồng ý vitinhphamcuong.com sẽ không chịu bất kỳ trắc nhiệm pháp lý nào đối với bạn nếu các phần mềm gây ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng internet của bạn hay bất kỳ hoạt động nào của phần mềm này trên máy tính của bạn, bao gồm cả việc trong trường hợp có virus máy tính trong môi trường máy tính của bạn.

6 – Quy định về quảng cáo bên thứ 3 và phí di động

Trong quá trình sử dụng website, bạn có thể sẽ bắt gặp những quảng cáo của nhà phát hành bên thứ ba dành cho điện thoại di động. Những quảng cáo này không thuộc quyền sở hữu của website vitinhphamcuong.com và vitinhphamcuong.com không chịu tắc nhiệm về nội dung của những quảng cáo này. Do đó vitinhphamcuong.com cũng không chịu bất kỳ trắc nhiệm nào về những ảnh hưởng bạn gặp phải nếu bạn thực hiện theo những quảng cáo này để cài đặt phần mềm lên điện thoại hay nhắn tin tải hình ảnh, nội dung từ các nhà phát hành nói trên và mất phí di động của bạn.

7 – Quy định về thương hiệu website.
Trừ khi có chỉ định khác, tất cả các thương hiệu logo có liên quan đến tên miền “vitinhphamcuong.com” trên trang web này đều thuộc quyền thương hiệu của vitinhphamcuong.com, và bạn không được quyền sử dụng nếu chưa được phép.

8 –Quy định về việc chịu trắc nhiệm người của sở hữu website

Người sở hữu website vitinhphamcuong.com sẽ không chịu trắc nhiệm liên quan đến trang web vitinhphamcuong.com của mình. Điều này bao hàm bất kỳ sự hiểu sai hay đúng của bạn về nội dung trang web, ví dụ, trong tài liệu đăng tải, thay đổi trái phép thông tin trên máy chủ của bên thứ ba, hoặc lỗi trong các tài liệu. Chúng tôi cũng không chịu bất kỳ nào trắc nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp, và không có trắc nhiệm phải bồi thường thiệt hại do hậu quả hoặc bất kể loại hình và cơ sở pháp lý nào phát sinh do truy cập vào trang web vitinhphamcuong.com, kể cả trong trường hợp có virus máy tính trong môi trường máy tính của bạn.

9 – Quy định về quyền thay đổi và gỡ bỏ nội dung
Các thông tin trên trang web vitinhphamcuong.com có thể thay đổi và cập nhật bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

10 – Quy định về việc liên kết tới các website khác
Liên kết từ đây đến các trang web được duy trì bởi các bên thứ ba cung cấp thông tin cho bạn như là một dịch vụ giúp bạn tham khảo. Những trang web này là hoàn toàn không trực thuộc vitinhphamcuong.com và nằm ngoài phạm vi kiểm soát của vitinhphamcuong.com. Chúng tôi không quản lý nội dung trên bất kỳ trang web của bên thứ ba nào mà bạn truy cập thông qua trang web thông tin của vitinhphamcuong.com này và không chịu trắc nhiệm về nội dung hoặc mục đích của những trang web đó.

11 – Quy định về việc bảo lưu quyền thay đổi các điều khoản và quy định của vitinhphamcuong.com

vitinhphamcuong.com bảo lưu mọi quyền thay đổi về các điều khoản và quy định được nói đến ở trên. Có nghĩa là những thông tin này có thể được thay đổi mà không cần báo trước với bạn, vì vậy chúng tôi yêu cầu bạn kiểm tra lại những thông tin này định kỳ khi sử dụng website để tránh sự thay đổi cũng như hiểu nhầm.

Cuối cùng xin nhắc lại việc bạn sử dụng website có thể ngầm hiểu rằng bạn đã chấp nhận mọi điều khoản quy định được liệt kê bên trên và website vitinhphamcuong.com cũng như người sở hữu trang web sẽ không chịu bất kỳ trắc nhiệm pháp lý hoặc bất kỳ hình thức bồi thường nào đối với bạn nếu như yêu cầu của bạn trái với một trong những quy định được nêu bên trên.

Trân Trọng,

Ban Quản Trị Website